Podziemnica zwyczajna – Lasius flavus – Niezwykle zwinny i wytrzymały owad

Podziemnica zwyczajna – Lasius flavus – Niezwykle zwinny i wytrzymały owad

Podziemnica zwyczajna – Jest to jeden z najliczniejszych gatunków mrówek zamieszkujących naszą szerokość geograficzną. Najczęściej wybiera otwarte przestrzenie, takie jak łąki, pastwiska, ogrody, rowy itp. Niekiedy gniazda budowane są pod kamieniami lub gnijącymi pniakami, w miejscach wilgotnych.
Robotnice i samce mają długość od 3 do 4 mm, natomiast królowa od 7 do 9 mm. Wielkość kolonii dochodzi do kilkunastu tysięcy. Mrówki te prowadzą podziemny tryb życia, żywiąc się spadzią hodowanych przez nie mszyc korzeniowych. Co ciekawe, w ich gniazdach żyją skorupiaki Platyarthrus hoffmannseggii, odżywiające się resztkami spadzi.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *